Duurzaamheidsvisie GRIC

De onderstaande 5 Global Goals zijn door GRIC als uitgangspuntvoor onze visie op duurzaamheid genomen. Deze sluiten aan bij de categorieën die bij de MVO Challenge 2018 zijn ingezet, als ook bij de aandachtsgebieden van een brede groep ondernemers in onze gemeente.


1547921875p79Vy4hG737odYbc1547921875WtIxdJ6Vm0WXiUnp15479218756cmZj1QaWjGOBVrH1547921875VlQEQnXRqICFiifI1547921875EBaEvJvkZixOddyx


7.     Duurzame en betaalbare energie

8.     Fatsoenlijke banen en economische groei

12.   Duurzame consumptie en productie

13.   Klimaatverandering aanpakken *

17.   Partnerschappen voor de doelen


We behandelen deze thema’s in vijf jaar, ieder jaar wordt een van deze Global Goals als hoofdthema genomen. Gedurende het jaar worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het Global Goal van het Jaar om zo de leden te inspireren en informeren en verbinden over dat specifieke thema.  


Global Goal 17 wordt door alle doelen heen meegenomen: partnerschappen voor de doelen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de bewustwordingsconcepten die er al liggen zoals SamenBewust en Energieke Regio en zoeken waar nodig andere partners die ons kunnen helpen bij de uitvoering. Deze instanties of ondernemingen kunnen we als GRIC verbinden.


1547921875v0M2tHpfUdOy1RvEGlobal Goal voor 2019: 7. duurzame en betaalbare energie


Bewust

Inzicht is nodig om te kijken hoe we tot oplossingen moeten komen. Er wordt geïnventariseerd wat we als ondernemers verbruiken. We zetten in op reductie enerzijds en meer plaats voor groen (CO2 uit de lucht halen) anderzijds. We nemen hiervoor eerst de bedrijventerreinen, wellicht kunnen we in een later stadium uitbreiden naar alle ondernemers. Bestaande succesverhalen worden gedeeld. Er wordt aandacht gegeven aan het groeiende belang van MVO.

Bewegen

We stellen voor om vanuit de gemeente iemand aan te stellen om bij alle bedrijven in de gemeente een energie inspectie te doen. Dit zou makkelijk te realiseren moeten zijn aangezien deze er al is. Ook Enexis kan hierin een rol spelen.

Besparen

Een besparing van 20% kan behaald te worden door de leden te inspireren, informeren en verbinden.


=         meten is weten: inventariseren energieverbruik

-          belemmeringen zoeken: inventariseren van bijv. sluimerverbruik

+         verbeteringen aandragen: verbinden van bestaande kennis en kunde

:          delen: inspireren en informeren tijdens maandelijkse bijeenkomsten

x         vermenigvuldigen: naar verbeteringen en besparingen; delen van succesverhalen

1547921875m63kWcFGmqElEBga