16-06-21 | Bericht van de gemeente

Hoe gaan de zaken? En wat kan de gemeente voor u betekenen?


Beste lokale ondernemer,


De afgelopen periode vroeg het uiterste van veel ondernemers. De coronapandemie en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, brachten veel nieuwe kansen, knelpunten en uitdagingen met zich mee. Elke ondernemer heeft zijn eigen verhaal. We leven mee met de ruim 2.200 ondernemers in onze gemeente en willen graag iets voor hen betekenen. Dat is maatwerk. Zeker nu het einde in zicht lijkt, zien we grote verschillen ontstaan tussen sectoren en ondernemingen. Afhankelijk van uw situatie bieden bijvoorbeeld ons ondernemersfonds, ons pakket aan steunmaatregelen, of ons netwerk wellicht uitkomst voor u. Hieronder brengen we deze en andere speciaal voor u bedoelde producten en diensten graag kort onder uw aandacht.


Ons ondernemersfonds voor nieuwe initiatieven

Wist u dat de gemeente Gilze en Rijen een ondernemersfonds heeft? Het fonds is bedoeld om nieuwe initiatieven van samenwerkende ondernemers én de lokale economie te stimuleren. Neem contact met ons op en we vertellen u graag meer over de mogelijkheden.


Werkgelegenheid & Arbeidsparticipatie

Heeft u vragen over een personeelsvraagstuk, sociaal ondernemen, personeel opleiden of subsidies? Neem dan contact op met Natascha van Wanrooij via talent2work@gilzerijen.nl en we kijken wat we voor u met ons netwerk in de regio kunnen betekenen.


Duurzaamheid

Wij hebben de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Zonnepanelen zijn een goede, betrouwbare bron voor het opwekken van duurzame energie. Met het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ maken we zonne-energie aantrekkelijk voor ondernemers. Dit project wordt ondersteund vanuit het programma Sociale Innovatie van Enpuls. Door zonnepanelen te plaatsen op uw bedrijfsdak kunt u zonne-energie opwekken én besparen op uw energierekening. Opgewekte stroom die niet wordt gebruikt, wordt teruggeleverd aan het net. Voor interesse in dit project en andere vragen over duurzaamheid kunt u een e-mail sturen naar duurzaamheid@abg.nl .


Station88

Station88 is een initiatief van Midpoint Brabant. Gemeente Gilze en Rijen is een partner van Midpoint Brabant. Station88 is in Midden-Brabant het Huis voor Ondernemerschap & Innovatie. Voor hun interessante onderwerpen, kijk gerust op https://station88.nl .


Bedrijfsbezoeken

Met de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen we weer uw bedrijf komen bezoeken. Wethouder Economische Zaken David Vermorken en Bedrijvencontactfunctionaris Eric van Mierlo bezoeken elke week ondernemers. Om te zien wat er speelt en te ervaren wat voor mooie bedrijven er in onze gemeente actief zijn. We horen ook hoe we als gemeente daaraan bij kunnen dragen. Vaak nemen we zelf contact op met de ondernemer. Wilt u met ons in gesprek over ondernemen? Neem gerust contact op.


Ons pakket aan steunmaatregelen om perspectief te houden

We helpen waar mogelijk ondernemers graag om de coronacrisis door te komen. Ons pakket aan steunmaatregelen bevat een combinatie van landelijke en lokale maatregelen. Zo kunt u bij de gemeente bijvoorbeeld uitstel van betaling aanvragen voor aanslagen, belastingen en heffingen. Ook is een betalingsregeling mogelijk. Neem gerust contact met ons op en we vertellen u graag meer over het maatregelenpakket.


Meer ruimte voor lokale ondernemers bij opdrachten vanuit de gemeente

Als het aan het college ligt, krijgen lokale ondernemers meer kans om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. Dat blijkt uit het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. In juli 2021 is het aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over het nieuwe beleid. Door hogere drempelbedragen vast te stellen, kunnen lokale en regionale ondernemers straks ook meedingen naar grotere opdrachten. Het aanbesteden van het werk, de levering of de dienst tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding blijft het uitgangspunt.


Ons netwerk is ook uw netwerk

Ondernemen is ook netwerken. Als gemeente spreken we veel ondernemers, zien we veel bedrijven tijdens bedrijfsbezoeken en brengen we graag mensen met elkaar in contact. Zo hebben we al veel mooie, nieuwe samenwerkingsverbanden zien ontstaan. Neem gerust contact op met ons.


Uw aanspreekpunt is onze bedrijfscontactfunctionaris

Of het nu gaat om het ondernemersfonds, het pakket aan steunmaatregelen, een afspraak voor een werkbezoek of een afspraak maken met de wethouder of een medewerker van de gemeente, uw eerste aanspreekpunt is Eric van Mierlo, Bedrijfscontactfunctionaris van onze gemeente. Eric is bereikbaar via 088 – 38 21 373 of ericvanmierlo@abg.nl .


Met vriendelijke groeten,

Namens het College van B&W


David Vermorken

Wethouder Economie

1623913652xJrS1WA98srIMCfm