27-05-21 | Nieuwe datum omgevingswet

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 27-05-2021 | 10:30


De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Lees verder >