Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

De gemeente Gilze en Rijen beschikt over een aantal bedrijventerreinen. We noemen hier Broekakkers en Broekakkers-zuid in Gilze, bedrijventerrein Haansberg en Paarse Strook in Rijen, het nieuwe bedrijventerrein Midden Brabant Poort in Gilze. In de diverse kernen vindt u ook bedrijvigheid.

Gilze en Rijen is een echte werkgelegenheidsgemeente. Met een aantal arbeidsplaatsen van ca. 11.000 tot 12.000 op een bevolking van 26.000 inwoners is dit zeer goed te noemen.

In de afzonderlijke rubrieken presenteren de verschillende bedrijventerreinen zich. Deze bedrijventerreinen zijn als commissie binnen onze vereniging vertegenwoordigd.

Haansberg Rijen

Bedrijventerrein Haansberg en Paarse strook.

Het bedrijventerrein de Haansberg ligt aan de Oude Rijksweg ten zuidoosten van de kern Rijen. Er is een snelle ontsluiting aan de Oude Rijksweg via A58 en A27. Daarnaast sluit het bedrijventerrein aan op het spoor en het station is op loopafstand van het bedrijventerrein.

In totaal is het bedrijventerrein de Haansberg 90 hectare groot. Op het bedrijventerrein zijn een 100-tal bedrijven gevestigd met een grote mate van diversiteit in soort activiteit en grootte. De diversiteit aan bedrijven, de infrastructuur en het voorzieningenniveau maakt van bedrijventerrein de Haansberg en Paarse strook een plaats waar het goed zaken doen is.


De ondernemers op het bedrijventerrein hebben zich georganiseerd in een commissie, deel uitmakend van het GRIC. 70% van de ondernemers is lid van deze bloeiende vereniging.

De commissie heeft als doel:

  1. gezamenlijke belangen te behartigen van de ondernemers richting de gemeente en/of andere instanties,
  2. de onderlinge betrokkenheid / samenwerking te bevorderen ( te netwerken) en
  3. om zorg te dragen voor een veilig, goed onderhouden bedrijventerrein.

De commissie organiseert gedurende een jaar diverse bijeenkomsten en activiteiten met de ondernemers. Tijdens de bijeenkomsten worden de ondernemers geïnformeerd over ontwikkelingen op en rond het bedrijventerrein en over activiteiten van (een van) haar leden. Daarnaast dienen de bijeenkomsten om elkaar, in een gezellige sfeer, beter te leren kennen en waar mogelijk samenwerkingen te zoeken/te creëren. Voor verdere informatie: haansberg@gric.nl


De vier speerpunten en ambities op een rijtje

1. Goede bereikbaarheid

Rijksweg N282, ontwikkeling verbreding, ruimte voor voetgangers/fietsers, ontwikkeling spoorzone, Europalaan verkeersdrukte, openbaar vervoer, verlichting van de wegen.

2. Schoon en groene uitstraling

Schone prullenbakken (eventueel gesponsord?), opruimen van zwerfafval, onderhoud van groen en grijs, introductie van de app Buiten Beter, overleg met de BOR. (Beheer Openbare Ruimte) Duidelijke bewegwijzering (gemeente).

3. Gecontroleerde veiligheid

Centraal melden van vernielingen en inbraken, dit communiceren met de leden, informatie delen, duidelijke bewegwijzering (gemeente), ontwikkeling van slimme beveiliging. Bedrijven kunnen deelnemen aan het inmiddels gerealiseerde cameraproject.

4. Nieuwe technologie

Op het bedrijventerrein is een glasvezelnetwerk aanwezig. De deelnemers zijn lid van  Coöperatieve Vereniging Glasnet Haansberg u.a. Zij zijn dus ook de eigenaren van het netwerk.voor meer informatie: www.glasnethaansberg.nl.

5. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het bedrijventerrein heeft eind 2018 het Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat behaald.


Mist u iets, meld het ons via haansberg@gric.nl

Commissie Haansberg


Daarom lid worden van GRIC

Waarom zou u lid worden van een ondernemersvereniging? In ondernemersland is de afgelopen jaren zeer veel veranderd. Ondernemers zijn zoekende naar “hoe kan het beter?”. Samenwerken is een steeds vaker gehoord woord. Door samen te werken met andere bedrijven vergroot u uw mogelijkheden als ondernemer en bent u in staat een beter product of dienst te leveren. De eisen die afnemers stellen worden steeds hoger; door contact te leggen met ondernemers, met een andere discipline bijvoorbeeld, kunt u sneller aan die eisen voldoen.


Het GRIC (Gilze-Rijens Industrieel Contact) biedt u een platform om collega-ondernemers te ontmoeten in een ontspannen sfeer. De diversiteit van de leden (ruim 240 bedrijven zijn lid) van het GRIC is erg groot. Ondernemers hebben elkaar nodig!

Laat uw stem horen en meld u aan via het aanmeldformulier lidmaatschap!


Bert Wagemakers, voorzitter GRIC

Broekakkers Gilze

Bedrijventerreinen Broekakkers en Broekakkers-Zuid

De bedrijventerreinen Broekakkers en Broekakkers-Zuid liggen ten oosten van de plaats Gilze en zeer centraal in Noord-Brabant. De snelweg A58, waaraan de terreinen grenzen, zorgt voor een perfecte ontsluiting. De A58 verbindt Rotterdam (Randstad) direct met het Ruhrgebied en Limburg.


De bedrijventerreinen zijn samen ruim 50 hectare groot. Zo’n 60 bedrijven, met elk een eigen identiteit, hebben zich hier gevestigd. Een veelvoud aan diensten en producten wordt aangeboden. Deze diversiteit aan bedrijven, de infrastructuur en de lokale arbeidsmoraal, maken Broekakkers tot de ideale vestigingsplaats.De ondernemers op het bedrijventerrein hebben zich georganiseerd in een vereniging:

Gilze Rijens Industrieel Contact (GRIC); deze vereniging omvat ondernemers uit de gemeente Gilze en Rijen en leden van alle industrieterreinen van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot.


Deze vereniging heeft als doel het behartigen van gezamenlijke belangen van de ondernemers richting de gemeente en/of andere instanties, het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid / samenwerking (netwerken) en zorg te dragen voor een veilig, goed onderhouden bedrijventerrein.


Broekakkers heeft een eigen bestuur, dat tevens vertegenwoordigd is in het GRIC. Het bestuur van Broekakkers wil de spreekbuis zijn namens de leden op Broekakkers en lokale zaken behartigen. Zo is er collectief geïnvesteerd in camerabeveiliging voor en door de leden.


GRIC organiseert gedurende het jaar diverse bijeenkomsten en activiteiten voor de ondernemers. Tijdens de bijeenkomsten worden de ondernemers geïnformeerd over ontwikkelingen op en rond het bedrijventerrein en over activiteiten van haar leden. Maar ook nieuwe ontwikkelingen in de markt en algemene zaken worden behandeld. Daarnaast dienen de bijeenkomsten om elkaar, in een gezellige sfeer, beter te leren kennen en waar mogelijk samenwerkingen te zoeken/te creëren.


Voor verdere informatie en zaken aangaande Broekakkers en Broekakkers-Zuid, kunt u contact opnemen via broekakkers@gric.nl

Midden Brabant Poort Gilze

Midden-Brabant Poort is het nieuwste bedrijvenpark in Gilze. Het ligt aan de A58 en is goed ontsloten, waardoor de bereikbaarheid optimaal is.Er is veel aandacht voor aspecten die ervoor zorgen dat het bedrijvenpark ook op lange termijn functioneel is en er goed uit blijft zien. Het is een toekomstgericht en duurzaam park. We vinden het belangrijk dat het park kan voorzien in de behoeften van de ondernemers. Daarom staat samenwerking voorop. Ook samenwerking tussen de ondernemers onderling om het park in tip top conditie te houden.Deze samenwerking biedt op allerlei vlakken voordeel voor de ondernemingen, zoals het collectieve bewakingssysteem, het zuinige energiesysteem en inkoopvoordeel bij gezamenlijke aanbestedingen.

Midden-Brabant Poort begint zijn definitieve vorm te krijgen. Dat geldt voor de uiterlijke verschijning maar ook voor de organisatie van de ondernemers die zich gevestigd hebben. Een park om trots op te zijn!
Heeft u belangstelling? Klik op: Midden Brabant Poort


Melding Broekakkers