Lidmaatschap

Lid worden

Als ondernemer kunt u lid worden van ondernemersvereniging GRIC (Gilze Rijens Industrieel Contact). GRIC is een platform voor alle ondernemers, niet alleen uit de industrie. We streven ernaar dat alle leden, naast “komen halen”, ook wat “komen brengen”. We willen graag betrokkenheid van de leden en ons aanpassen aan de veranderingen die in de toekomst gaan plaatsvinden.

Iedere ondernemer die met zijn/haar bedrijf in de gemeente Gilze en Rijen is gevestigd en ingeschreven staat bij de KvK, kan lid worden van het GRIC. Het bestuur onderzoekt globaal of de aangemelde onderneming en haar directie te goeder naam en faam bekend staan.


Contributie

De hoogte van de jaarlijkse contributiebijdrage voor het lidmaatschap van GRIC wordt bepaald door het aantal medewerkers dat in dienst van uw bedrijf. De contributie vanaf 1 januari 2007 is als volgt vastgesteld door de ALV:

  • 0 tot 50 werknemers: € 185,00
  • 50 tot 100 werknemers: € 300,00
  • meer dan 100 werknemers: € 425,00

Alle vermelde contributiebedragen zijn per jaar en exclusief 21% BTW


Aanmelden

Hiervoor kunt het het aanmeldformulier invullen. Wij hebben dan meteen alle informatie die nodig is om uw aanmelding te verwerken.


Opzegging

Lidmaatschap GRIC loopt van januari t/m december. Opzegging kan uitsluitend per e-mail via info@gric.nl. Indien het lidmaatschap gedurende een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de contributie voor dat gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, anders besluit.


Indien u nog vragen heeft kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat via 06-48479843 of info@gric.nl.